Regulamin

Sklep internetowy Techmax dostępny pod adresem www.techmax24.com.pl ,
prowadzony jest przez Techmax Michał Przeszłowski
37-200 Przeworsk ul.Marii Curie Skłodowskiej 1  NIP: 794-16-86-766 tel/fax 16 648 25 80   

1. Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.techmax24.com.pl ,
sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

2. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
3. Wysyłka - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi
realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
4. Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie,

A. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet.
Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.techmax24.com.pl
2. Sklep internetowy Techmax prowadzi sprzedaż towarów na terenie Polski.
Sklep nie prowadzi sprzedaży za granicę.
3. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną
zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
4. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.techmax24.pl ,
7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
5. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia.
6. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:

 • wyboru zamawianych towarów lub usług,
 • wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy na jaki ma być dostarczona przesyłka,
 • wyboru sposobu płatności.

7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

 • częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne.
 • anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.

8. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale H „Zwrot należności Klientom ".
9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

B. Zmiany w zamówieniach.

1. Zmiana pozycji zamówienia możliwa jest tylko do czasu skompletowania zamówienia przez magazyn.
2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.techmax24.pl.
3. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem: formularza kontaktu, maila lub telefonicznie.
4. Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu na stronach Sklepu po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.

C. Ceny towarów.

1. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

 • podawane są w złotych polskich,
 • cena brutto - zawierają podatek VAT,
 • cena netto- nie zawierają podatku VAT
 • nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

 
2. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
3. Koszty dostawy są uzależnione od wartości zakupionego towaru. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

 D. Czas realizacji zamówienia.

Czas realizacji jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

Czas realizacji zamówienia = czas przygotowania zamówienia do wysyłki + czas dostawy.

 

2. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich w godzinach od 9 do 17 lub istnieje możliwość odbioru osobistego.
3. Jeżeli zamówienie zostanie złożone w dzień roboczy po godzinie, 14.00 jego realizacja następuje w następny dzień roboczy.
4. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego, Kupujący jest zobowiązany do odebrania zamówionych towarów w ciągu 2 dni roboczych następujących po dniu otrzymania informacji o możliwości odbioru. Informacja ta zostanie przesłana na adres mailowy wskazany przez Kupującego.
5. Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

 

E. Formy płatności.Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 

1. Za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi, przy odbiorze towaru.
2. Gotówka - zapłata gotówką w kasie punktu odbioru osobistego.
3. Przedpłata na konto - (płatność w terminie 5 dni) po zarezerwowaniu zamówionego towaru, wysłany jest e-mail zawierający między innymi numer rachunku bankowego. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania do wysyłki.
4. Szybki przelew - (płatność realizowana w momencie składania zamówienia) za pośrednictwem kart płatniczych lub korzystając z przelewów elektronicznych. Ze względów bezpieczeństwa, każda transakcja płatności elektronicznej jest weryfikowana przez operatora płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

 

F. Reklamacje.

1. W momencie odbioru Towaru Klient powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Sklep zaleca sporządzić protokół szkody w obecności kuriera.
2. Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności.
3. Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem (w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową) Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną z dopiskiem „Techmax Michał Przeszłowski 37-200 Przeworsk ul.Marii Curie Skłodowskiej 1  NIP: 794-16-86-766 tel/fax 16 648 25 80   , (mail: techmax2007@gmail.com,).
4. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się z upływem dwóch lat.
5. Do odsyłanego towaru należy również załączyć pismo informujące: o rodzaju niezgodności z umową, informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady, żądanym sposobie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową, formę rekompensaty
6. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta mailowo lub telefonicznie o dalszym postępowaniu/wyniku postępowania reklamacyjnego.
7. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
8. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (zwykła paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale H „ Zwrot należności Klientom ". Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
10. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać drogą e-mailową na adres: techmax2007@gmail.com.
11. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SKLEPU

Sklep dostarcza rzeczy bez wad. Za ewentualne wady rzeczy Sklep odpowiada zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego w szczególności art. 556 oraz 556[1] – 556[3] KC.

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej; w razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie praw (rękojmia za wady prawne).
3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

4. Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
5. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
6. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
7. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

G. Prawo odstąpienia od umowy.

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z poniższymi zasadami:

 

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Techmax Michał Przeszłowski 37-200 Przeworsk ul.Marii Curie Skłodowskiej 1  NIP: 794-16-86-766 tel/fax 16 648 25 80   o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. W celu ułatwienia dokonania odstąpienia od umowy załączamy wzór formularza odstąpienia od umowy. Formularz jest również załączany do każdej faktury.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: techmax24.pl -, Techmax Michał Przeszłowski 37-200 Przeworsk ul.Marii Curie Skłodowskiej 1  NIP: 794-16-86-766 tel/fax 16 648 25 80    niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
9. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20 PLN brutto, przy założeniu że przesyłka to jeden element o wadze do 30 kg, którego suma wymiarów nie może przekroczyć 220 cm, a najdłuższy bok nie może przekroczyć 120 cm.
10. Ze względu na gabaryty i wagę towaru w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa.
11. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
12. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
13. W celu sprawnej realizacji zwrotu, do odsyłanego towaru, proszę dołączyć „Formularz odstąpienia od umowy", który jest dostarczany z każdą przesyłką.

 

G (a). Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość  nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

H. Zwrot należności Klientom.

1. W każdym przypadku, na życzenie Klienta zwrot należności może nastąpić w kasie Sklepu po uprzednim umówieniu terminu wypłaty z Biurem Obsługi Klienta.
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

I. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci Techmax24.pl chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu z dopiskiem „Techmax - utylizacja" na adres: Techmax Michał Przeszłowski 37-200 Przeworsk ul.Marii Curie Skłodowskiej 1  NIP: 794-16-86-766 tel/fax 16 648 25 80   
2. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

J. Dane osobowe.

1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Techmax oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprawdź zakładkę Polityka prywatności.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Sprawdź zakładkę Polityka prywatności
3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie. Sprawdź zakładkę Polityka prywatności.
4. Klienci Sklepu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Sprawdź zakładkę Polityka prywatności.
5. Administratorem Danych Osobowych jest Prezes Techmax .Sprawdź zakładkę Polityka prywatności .

K. Wymagania techniczne

1. Prawidłowe korzystanie ze strony internetowej oraz korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Techmax możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta odpowiednio następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • zastosowania przeglądarek Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 12.0.
 • oprogramowania umożliwiające podgląd dokumentów i zdjęć
 • posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

2. W trakcie korzystania ze strony internetowej, w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy zainstalowane zostają pliki cookies. Warunkiem korzystania ze strony internetowej jest umożliwienie instalacji plików cookies.

L. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

Mediacja - to dobrowolne, poufne i niesformalizowane pozasądowe postępowanie w sprawach, w których moż¬liwe jest zawarcie ugody, prowadzone między stronami (uczestnikami) określonego sporu przez osobę trzecią - bezstronnego mediatora celem doprowadzenia do ugodowego załatwienia tego sporu. Mediację prowadzi się przed wszczęciem postępowania sądowego lub w jego trakcie. Możliwe jest także pro¬wadzenie mediacji po zakończeniu postępowania. Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację lub postanowienia sądu kierującego do mediacji. Wszczęcie mediacji następuje: przez stronę - z chwilą doręczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie, przez sąd – z chwilą ogłoszenia bądź doręczenia postanowienia o skierowaniu stron do mediacji. Jeśli w umowie o mediację strony określą sposób wyboru mediatora poprzez wskazanie jedynie listy stałych mediatorów, z której ma on być wybrany przez organizację społeczną lub zawodową prowadzącą tę listę, wów¬czas wniosek zostanie złożony tej organizacji. Dopiero ona dokona wyboru konkretnego mediatora, a następ¬nie doręczy mu wniosek o przeprowadzenie mediacji. W takim wypadku wszczęcie mediacji nastąpi dopiero z chwilą doręczenia wniosku mediatorowi przez organizację społeczną lub zawodową. Mediacja umożliwia szybkie i poufne zawarcie porozumienia bez większych kosztów i bez negatywnych wpływów na wizerunek stron uczestniczących w sporze. Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony konfliktu, a nie ustalenie, kto ma rację w sporze.

Arbitraż (sąd polubowny) – jest to instytucja niepaństwowa, gdzie powołani i zaakceptowani przez strony arbitrzy roz¬strzygają o wyniku sporu. Sądy polubowne są niezależne od sądów powszechnych, a ich wyroki mają równą moc prawną. Wielką zaletą arbitrażu są niskie koszty i krótki czas procesu. Istotą sądownictwa polubownego jest rozstrzygnięcie sporu przez arbitra lub arbitrów, na wybór których stro¬ny mają bezpośredni lub pośredni wpływ. Poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wymaga zgody stron wyrażonej specjalną umową, zw. zapisem na sąd polubowny. Jest to umowa, którą zawierają strony i w której ustalają, że w razie powstania sporu, poddają go pod rozstrzygnięcie sądowi polubownemu. Stwierdzenie to musi być jednoznaczne. Umowa, mająca charakter zapisu na sąd polubowny może dotyczyć sporu już istniejącego i wówczas nazy¬wana jest kompromisem, albo sporu przyszłego i wówczas nazywana jest klauzulą arbitrażową albo kontrak¬tową. Miejsce postępowania przed sądem polubownym wskazują strony, a w razie braku takiego wskazania określa je sąd polubowny biorąc pod uwagę: przedmiot postępowania, okoliczności sprawy, dogodność dla stron. Sądy polubowne mogą być powoływane przez strony dla rozstrzygnięcia określonego sporu i są to tzw. sądy ad hoc (powołane do rozstrzygnięcia konkretnego sporu) albo funkcjonują jako sądy stałe (zorganizowane insty¬tucjonalnie, działające w różnych formach prawnych, w tym jako spółki handlowe, fundacje i stowarzyszenia). Stałe sądy polubowne z reguły działają przy izbach gospodarczych, stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się problematyką gospodarczą. Sąd powołany do rozstrzygnięcia konkretnego sporu, przestaje istnieć po spełnieniu swojej roli.

M. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Zgodnie z polityką firmy Stihl odbiór urządzeń jest możliwy tylko osobiście w siedzibie firmy.